http://www.kamloahealthcenter.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

ห้องสนทนา

 เยี่ยมชมเรา

แนะนำบุคลากร

 ข้อมูลทั่วไป

 งาน สสม.

 ประชากรกลางปี

ตัวชี้วัดรายบุคคล

สถิติ

เปิดเว็บ28/10/2008
อัพเดท23/06/2012
ผู้เข้าชม912,689
เปิดเพจ1,152,339

แบบสำรวจ

เรื่องที่คุณสนใจอ่านมากที่สุด
สุขภาพ
การเมือง
บันเทิง
 

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

จดหมายข่าว

อีเมล์

ปฎิทิน

« October 2014»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

นาฬิกา

Alternative content

บริการ

ผู้บริหาร
เอกสารสำหรับโรงเรียน
กลับหน้าแรก
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009
มาตรการไข้หวัดใหญ่อำเภอไชยวาน
ปรับปรุงข้อมูล
ติดต่อเรา
นโยบายผู้ตรวจ
เบอร์โทรศัพท์
แผนยุทธศาสตร์
นโยบายศสช.คำเลาะ
แผนแม่บทตำบล
หมู่บ้านบูรณาการ
minihealthcenter
ทีมบูรณาการคำเลาะ
งานบริหารบูรณาการ
แผนที่ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดปี 52

  รายละเอียดตัวชี้วัดหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2552 และเป้าหมายการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ

 ตัวชี้วัด            ร้อยละของชุมชนและหมู่บ้านที่มีการจัดการด้านสุขภาพ

 คำอธิบาย :       การจัดการด้านสุขภาพ   หมายถึง  การที่ชุมชน/หมู่บ้านมีกระบวนการร่วมกันในการวางแผนด้านสุขภาพ  มีการจัดการงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาด้านสุขภาพ  มีการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ และมีการสรุปประเมินผลการจัดการด้านสุขภาพ

 ชุมชน/หมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  หมายถึง  ชุมชน/หมู่บ้านเป้าหมายที่มีการจัดการด้านสุขภาพใน  5   ด้าน   คะแนนเต็ม 6 คะแนน  ดังนี้

            1.   การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสุขภาพชุมชน  (2 คะแนน)  ดังนี้

                        1.1  การจัดเวทีการประชุมขององค์กร  อสม.

                        1.2  การร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพในชุมชน

1.3  การกำหนดกติกาของชุมชน หรือ กฎข้อบังคับของหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน

2.  มีการจัดทำแผนด้านสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม   (1 คะแนน )

3.  มีการจัดการงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาสุขภาพ  (1 คะแนน ) ในเรื่อง

                        3.1  การพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน และ/หรือ

                        3.2  การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชน และ/หรือ

                        3.3  การจัดบริการสาธารณสุขในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)

            4.  มีการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ ใน 5 ด้าน   (1 คะแนน ) คือ

                        4.1 ด้านการสร้างสุขภาพ

                        4.2  ด้านการพัฒนาศักยภาพ อสม. /แกนนำสุขภาพ

                        4.3  ด้านการบริการสุขภาพภาคประชาชน

                        4.4  ด้านการถ่ายทอดความรู้

                        4.5  ด้านการควบคุมและป้องกันโรค

            5.  มีการประเมินผลการจัดการด้านสุขภาพ อย่างน้อย 2 ใน 4 วิธี  (1 คะแนน ) ต่อไปนี้

                        5.1  โดยใช้แบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ

                        5.2  โดยการสรุปผลงาน/กิจกรรมที่ดำเนินการ

                        5.3   โดยการเปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้ 

5.4  โดยใช้แบบประเมินตนเองเพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน ในการพัฒนาหมู่บ้าน

view

คู่มือเจ้าหน้าที่

พระราชดำรัส

เรื่องเล่า..ทีมงาน

หมู่บ้านจัดการปฐมภูมิคุณภาพ

หมู่บ้านจัดการสุขภาพ

นวัตกรรม

เด็กก่อนวัยเรียน

สุขภาพ...เรื่องน่ารู้

รู้จักสมุนไพร

เตือนสติ

ผู้หญิงควรรู้ไว้

อาหาร&สุขภาพ

งบประมาณปี52

รู้เรื่องโรค

อาหารใจ

แง่คิดดีดี

วันแห่งความรัก

หลักสูตรอบรมอสม.

 รายงานการประชุม

 ตัวชี้วัด/ผลงาน

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ระบาดวิทยา

 รวมภาพกิจกรรม

แฟ้มชุมชน

view